Sunday, April 24, 2016

יציאת מצרים כמודל למהפכה מלמעלה

כבר הפילוסוף מייקל וולצר הצביע על כך שסיפור יציאת מצרים מהווה משל למהפכה, לכל מהפכה לטענתו. לפיכך יש לראות במשה ושותפיו, אינטלקטואלים המכירים היטב את המערכת המצרית ומנצלים את חולשותיה. באמצעות עשרה מגה פיגועים ודרישה קליטה ופשוטה יחסית ("שלח את עמי") הם משיגים הצלחה מסחררת. הצלחה לא רק אצל השלטון המצרי, אלא גם בקרב העבדים שמוכנים ללכת אחרי הנהגה לא מוכרת וגם לקבל אמונה מופשטת ומורכבת כמו המונותיאזם. אבל בכך הסיפור לא נגמר, אלא רק מסתבך. המשחרר של אתמול, נעשה רודן רצחני ובלתי סובלני למתנגדים. תחת הנהגתו והנהגת ממשיכו, יהושע,נהפכים העבדים לשעבר למדכאים ומבצעים טיהורים אתניים.