Saturday, June 14, 2008

נראה שאולמרט עזר לרמות את שלטונות המס האמריקאיים.

כידוע כונה מוריס טלנסקי ע"י אהוד אולמרט וחבריו, "הכובס". זה מצביע על האפשרות הסבירה מאוד שטלנסקי עסק בכיבוס כספים וזאת ע"י גיוס תרומות שנועדו לעקוף את שלטונות המס האמריקאים. דבר שהיה חייב להתרחש בעזרתו של אולמרט ולפחות בידיעתו, כפי שהכינוי "הכובס" מעיד.

ישנו מנגנון שניתקלתי בו במסגרת תחקירי על מעילה בבל"ל שווייץ. שני מקורות, עובדים לשעבר של הבנק, בלי כל קשר אחד עם השני, סיפרו לי על יהודי אמריקאי שהיה מגייס במשך שנים רבות תרומות בסדר גדול עבור מוסדות שונים בארץ וזאת. הטריק שלו היה שהוא היה מספק קבלות לתורמים על סכום הרבה יותר גבוה מזה שנתרם בפועל. לכן התורם היה יכול לנכות בהצהרת המס סכום העולה בהרבה על התרומה ולהעלים מס או לכבס הכנסות, איך שרוצים לכנות את העניין. כלומר הרווח שלו מהתרומה היה גבוה מהתרומה עצמה והוא עוד יצא טוב בקהילה. המוסד הישראלי (למשל שתי אוניברסיטאות מוכרות וגופים כמו קרן היסוד) שקיבל את התרומה נהנה מההפקר שכן אחרת לא היה מקבל כלום. גם "הכובס" לא ניזוק, שכן הוא לפחות זכה לכבוד גדול מהמוסד המקבל וקרוב לוודאי אף גזר קופון קטנטן. מי שאכל אותה הן כמובן רשויות המס האמריקאיות.

אם טלנסקי השתמש באותו מנגנון, וזה בהחלט נראה כך, פירושו של דבר שאולמרט עזר להונות את שלטונות המס האמריקאיים!!!

בבדיקה ראשונית מצאתי שטלנסקי היה מיודד עם האיש "שלי" שנפטר לפני כעשר שנים. טלנסקי אף פרסם מודעת אבל לכבודו.No comments:

Post a Comment